IEDER KIND op de KAART

Training voor Jeugd-Professionals die gezinnen willen helpen om te gaan met verlies.

Doe jij mee met deze eerste ronde, de PILOT?
BLENDED training voor coaches, kinderpsychologen, therapeuten, jeugd- en gezinsprofessionals (max.12 deelnemers)

e-learning 8 modules: om de 2 weken een implementatieweek

2 livedagen (Almere of Lelystad)
2 Groeps-Coachcalls
1 KIND op de KAART tafelmodel  (t.w.v. € 195, -)
1 KIND op de KAART vloermodel (t.w.v. € 350, -)
1 set houten poppetjes 
Certificaat
SKJ-punten in aanvraag

Investering wordt € 2250,- (door CRKBO registratie vrijgesteld van btw) Héb jij de KAART al aangeschaft? Jouw aanschaf-bedrag wordt in mindering gebracht op de training. Mail me dan stuur ik je een aangepast aanbod. (ook geldig bij pilot)
start 9 maart 2020
PILOT 
1450,-
Vanaf maandag 9 maart toegang tot de online leeromgeving
  • 8 online modules
  • 2 Livedagen 2 april en 25 mei 2020
  • Besloten Facebook-groep met 2 Groeps-Coach-Calls 
  • Elke 2 weken een implementatie-week
  • KAART vloermodel én KAART tafelmodel
  • Set blank houten poppetjes

Heb jij de KAART(en) al aangeschaft dan ontvang je het besteedde bedrag in de vorm van een kortingsvoucher op deze training retour. 
Mail me voor jouw kortingsvoucher.

Kind en Gezin & Rouw in de Praktijk 

Algemeen (SKJ-punten in aanvraag)
Aan de hand van theorie - hoe rouwen kinderen - en praktijkvoorbeelden met het KIND op de KAART leer je deze kaart, deze methodiek in te zetten in rouw-werk met kinderen en gezinnen. We kijken samen naar hoe de kinderen met de kaart (soms verbeeld door materialen als poppetjes, stenen, veren) kunnen bewegen in situaties als ernstige ziekte binnen het gezin, overlijden en scheiding én hoe dit zijn weerslag kan hebben op het vermogen van het kind, het gezin.

We bespreken o.a. het veranderende leven van kinderen en hoe jij dmv het KAART helder krijgt welke afstemming nodig is. 
In deze training staat de reis door het innerlijk landschap van de cliënt centraal. De soms nog verborgen gevoelens, gedachten, wensen van het kind worden door de landschapsbeelden wakker geroepen. Wat geraakt wordt, kan naar buiten gebracht worden. Door het spelen met en op de kaart wordt zichtbaar wat er bij het kind leeft. We gaan aan de slag met de kaart i.c.m. concrete materialen, waarin de cliënt zowel in de fysieke als psychische beweging op onderzoek kan gaan rondom het thema rouw.

Deze manier van werken kan samen met een groep, een individueel kind en / of samen met ouders gebruikt worden. Binnen de aangeboden training is er tijd voor het stellen van specifieke vragen en voor het samen oefenen met meegebrachte praktijkvoorbeelden. De training wordt afgesloten met een eindpresentatie. Bij 100% aanwezigheid en het verzorgen van de eindpresentatie ontvangt de deelnemer een certificaat.  

Deze training geeft jou de mogelijkheid om je te verdiepen in de begeleiding van kinderen / gezinnen die te maken hebben met een ingrijpende gebeurtenis als (complexe) scheiding, ernstige ziekte of (naderend) overlijden. Door middel van theorie en praktijk leer je hoe kinderen anders rouwen dan volwassenen. Tevens leer je adequate interventies (voor jeugd en gezin) 
toe te passen in de praktijk van alledag. 

Leerdoel

Kennis hebben van reacties van kinderen op ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. 
Kennis hebben van adequate interventies en werkvormen die toegepast kunnen worden in de Praktijk.

Leeruitkomst

  • Je kunt cliënten in de Praktijk ondersteunen bij ingrijpende (verlies-)processen. 
  • Je weet het kind / het gezin op adequate wijze te begeleiden (binnen hun context) in het rouwproces.
  • Doordat je de theorie kunt vertalen en verbinden naar concrete passende interventies.
  • ​Passend gebruik van concrete materialen als de KAART (tafelmodel én vloermodel)
PROGRAMMA 
8 e-learning modules en 2 trainingsdagen

module 1

Het gezin als basis

module 2

Het veranderende leven

module 3

Leven met het gemis door de ogen van een kind

module 4

Scheiding in het gezin

module 5

In gesprek met kinderen over verlies

module 6

De taal van het kind in materiaal en spel

module 7

Als er iemand ziek is (en doodgaat)

module 8

Kant & klare werkvormen om het verschil te maken
Met deze training heb jij
- Know-how van hoe kinderen rouwen (uitbreiding expertise)
- Weet je hoe je oudergesprekken voert bij scheiding, ernstige ziekte en overlijden
- Bezit je adequate interventies voor kinderen, gezinnen met verlies
- Gebruik je specifieke materialen in de praktijk bij het werken met kinderen met verlies
- Vergroot je het aantal cliënten in de praktijk (je aanbod is groter)
- (H)erkennen van eigen triggers en daar mee weten om te gaan
- Vertrouwen in begeleiding van kinderen met verlies
Wil je eerst een persoonlijk routegesprek?
Mail dan naar info@janetschmidt.nl dan neem ik contact met je op!