Training Kind Gezin & Rouw

Voor Kind-Jeugd-Professionals die gezinnen willen helpen om te gaan met verlies.
Professionals zijn hard nodig in deze Corona-tijd en straks erna!
Bereid je nu voor op wat komen gaat!

 

Training voor coaches, kinderpsychologen, therapeuten, orthopedagogen, jeugd- en gezinsprofessionals 

Certificaat

Training Kind Gezin & Rouw

Algemeen 
Aan de hand van theorie - hoe rouwen kinderen -bespreken we o.a. het veranderende leven van kinderen en hoe jij kunt afstemmen in wat nodig is. 

In deze praktische training staat de reis door vanuit de innerlijk beweging van de cliënt centraal. De soms nog verborgen gevoelens, gedachten, wensen van het kind, de ouder, worden door de landschapsbeelden wakker geroepen. Wat geraakt wordt, kan naar buiten gebracht worden. 

Door o.a. het spelen met en op de KAART wordt zichtbaar wat er bij het kind leeft. 

Binnen de aangeboden training is er in de groeps-coach-calls en workshops tijd voor het stellen van specifieke vragen 
en voor het samen oefenen met meegebrachte praktijkvoorbeelden. De workshops worden voor elke groep op maat gemaakt.

De training wordt afgesloten met een online eindpresentatie. 

Na het verzorgen van de eindpresentatie ontvangt de deelnemer een certificaat.  

Deze training geeft jou de mogelijkheid om je te verdiepen in de speelse en effectieve begeleiding van kinderen / gezinnen die te maken hebben met een ingrijpende gebeurtenis als (complexe) scheiding, ernstige ziekte, (naderend) overlijden, uithuisplaatsing....
Of zoals nu, in een tijd van Covid-19. Er is veel verdriet.
Door middel van theorie en praktijk (!) leer je hoe kinderen anders rouwen dan volwassenen. 
Tevens leer je adequate interventies (voor jeugd en gezin) toe te passen in de praktijk van alledag. 

Leerdoel

Kennis hebben van reacties van kinderen op ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. 
Kennis hebben van adequate interventies en werkvormen die toegepast kunnen worden in de Praktijk.

Leeruitkomst

 • Je kunt cliënten in de Praktijk ondersteunen bij ingrijpende (verlies-)processen. 
 • Je weet het kind / het gezin op adequate wijze te begeleiden (binnen hun context) in het rouwproces.
 • Doordat je de theorie kunt vertalen en verbinden naar concrete passende interventies.
 • ​Passend gebruik van concrete materialen als o.a. de KAART (tafelmodel én vloermodel)

START september 2022


1 september 2022 - 1 december 2022
NU Van €2495,- voor 
2022,-
 • 10 online modules
 • 3 maanden
 • Besloten Facebook-groep zolang de training duurt
 • 2 LIVE-dagen 1 maart en 29 april
 • 3 x Groeps-Coach-Call van 1 uur
 • HARTSTOCHTJES
 • KAART tafelmodel
 • Open KAART

mail info@janetschmidt.nl 
voor een intake-gesprek

Melody's 'reis' in de Training 

Janet haar open houding en oneindige stroom aan prachtige praktijkverhalen gaven mij het vertrouwen gewoon met dit spannende thema te gaan oefenen. In de training verdiepte zij specifieke onderwerpen waar wij als deelnemers in geïnteresseerd waren, waardoor het echt een training op maat is geworden.

Toen ik aan deze Training begon, stond ik op de KAART in het mistige gebied, kijkend naar de hulpbron.
Ik had wel iets over het thema rouw geleerd tijdens mijn opleiding, maar het voelde alsof de kennis en ervaring buiten mijn bereik lagen. Ik was op zoek naar hulpbronnen om mij te ondersteunen.
De achtergrondkennis die Janet deelt over rouw bij kinderen en gezinnen is heel interessant. Dit was precies de kennis waar ik naar hunkerde. De praktische werkvormen zijn heel helpend, omdat ik er direct mee aan de slag kon in mijn praktijk.
In een online coachcall mocht ik zélf ervaren hoe het werken met de KAART gaat binnen dit thema rouw. Dat was superfijn en de KAART is nu dan ook heel mooi te integreren in mijn eigen manier van werken met kinderen en gezinnen.
De video’s waarin Janet - in de online omgeving - haar kennis overbrengt is heel beeldend, waardoor ik de aangereikte kennis makkelijker tot me kon nemen. Veel fijner dan wanneer ik grote lappen informatie lees.
Nu aan het eind van de training sta ik op de nieuwbouw op de KAART, omdat alles nog zo niet-eigen voelt. Met de opgedane kennis en praktische tools, probeer ik nu zoveel mogelijk met de stroom mee te gaan, te doen en te vertrouwen op mijn creativiteit en intuïtie.
Melody Pippel, Kinder- en Jeugdtherapeut

Een inkijkje in de 'reis' van meer professionals...

PROGRAMMA 
9 e-learning modules en module SelfCare

module 1

Het gezin als veilige basis

module 2

Het veranderende leven

module 3

Leven met het gemis 
door de ogen van een kind

module 4

Scheiding in het gezin

BONUS module

SelfCare

module 5

In gesprek met kinderen 
over verlies

module 6

De taal van het kind 
in materiaal en spel

module 7

Als er iemand ziek is 
(en doodgaat)

module 8

Kant & klare werkvormen 
om het verschil te maken

module 9

Videohandleiding KAART
Met deze training heb jij
- Know-how van hoe kinderen rouwen (uitbreiding expertise)
- Weet je hoe je oudergesprekken voert bij scheiding, ernstige ziekte en overlijden
- Bezit je adequate interventies voor kinderen, gezinnen met verlies
- Gebruik je specifieke materialen in de praktijk bij het werken met kinderen met verlies
- Vergroot je het aantal cliënten in de praktijk (je aanbod is groter)
- (H)erkennen van eigen triggers en daar mee weten om te gaan
- Vertrouwen in begeleiding van kinderen met verlies
- Weet je hoe je vanuit innerlijke balans kunt werken binnen dit thema
Powered By ClickFunnels.com