KIND GEZIN & ROUW
start 24 januari 2020
Early BIRD 
tot 20 december 2019
€ 1450,-
BLENDED training voor coaches, kinderpsychologen, therapeuten, jeugd- en gezinsprofessionals (max.12 deelnemers)

e-learning 8 modules: elke week een module

2 trainingsdagen: 24-02-'20 en 02-04-'20 (Almere of Lelystad)
1 KIND op de KAART tafelmodel  (t.w.v. € 195, -)
1 KIND op de KAART vloermodel (t.w.v. € 350, -)
1 set houten poppetjes 
Certificaat
SKJ-punten in aanvraag

investering € 1750,- (door CRKBO registratie vrijgesteld van btw)
Kind en Gezin & Rouw in de Praktijk (SKJ-punten in aanvraag)

Algemeen
Aan de hand van theorie - hoe rouwen kinderen - en praktijkvoorbeelden met het KIND op de KAART leer je deze kaart, deze methodiek in te zetten in rouw-werk met kinderen en gezinnen. We kijken samen naar hoe de kinderen met de kaart (soms verbeeld door materialen als poppetjes, stenen, veren) kunnen bewegen in situaties als ernstige ziekte binnen het gezin, overlijden en scheiding én hoe dit zijn weerslag kan hebben op het vermogen van het kind, het gezin.

We bespreken o.a. het veranderende leven van kinderen en hoe jij dmv het kaart helder krijgt welke afstemming nodig is. 
In deze training staat de reis door het innerlijk landschap van de cliënt centraal. De soms nog verborgen gevoelens, gedachten, wensen van het kind worden door de landschapsbeelden wakker geroepen. Wat geraakt wordt, kan naar buiten gebracht worden. Door het spelen met en op de kaart wordt zichtbaar wat er bij het kind leeft. We gaan aan de slag met de kaart i.c.m. concrete materialen, waarin de cliënt zowel in de fysieke als psychische beweging op onderzoek kan gaan rondom het thema rouw.

Deze manier van werken kan samen met een groep, een individueel kind en / of samen met ouders gebruikt worden. Binnen de aangeboden training is er tijd voor het stellen van specifieke vragen en voor het samen oefenen met meegebrachte praktijkvoorbeelden. De training wordt afgesloten met een eindpresentatie. Bij 100% aanwezigheid en het verzorgen van de eindpresentatie ontvangt de deelnemer een certificaat.  
Deze training geeft jou de mogelijkheid om je te verdiepen in de begeleiding van kinderen / gezinnen die te maken hebben met een ingrijpende gebeurtenis als (complexe) scheiding, ernstige ziekte of (naderend) overlijden. Door middel van theorie en praktijk leer je hoe kinderen anders rouwen dan volwassenen. Tevens leer je adequate interventies (voor jeugd en gezin) 
toe te passen in de praktijk van alledag. 

Leerdoel:
Kennis hebben van reacties van kinderen op ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Kennis hebben van adequate interventies en werkvormen die toegepast kunnen worden in de Praktijk.

Leeruitkomst:
Je kunt cliënten in de Praktijk ondersteunen bij ingrijpende (verlies-)processen. Je weet het kind / het gezin op adequate wijze te begeleiden (binnen hun context) in het rouwproces.
Hoe kan het geleerde worden toegepast in jouw dagelijkse praktijk?
Doordat je de theorie kunt vertalen en verbinden naar concrete passende interventies. Dit doe je met de bij de training behorende concrete materialen als het KIND op de KAART (tafelmodel én vloermodel) met als uitgangspunt - steeds weer -
de kennis, de theorie is voor jou het geleerde direct toepasbaar.
PROGRAMMA 
8 e-learning modules en 2 trainingsdagen

Het gezin als basis
 Het veranderende leven
Leven met het gemis door de ogen van een kind

Scheiding in het gezin

In gesprek met kinderen over verlies
De taal van het kind in materiaal en spel
Als er iemand ziek is (en doodgaat)

Kant & klare werkvormen om het verschil te maken
Met deze training heb jij
- Know-how van hoe kinderen rouwen (uitbreiding expertise)
- Weet je hoe je oudergesprekken voert bij scheiding, overlijden
- Bezit je adequate interventies voor kinderen, gezinnen met verlies
- Gebruik je specifieke materialen in de praktijk bij het werken met kinderen met verlies
- Vergroot je het aantal cliënten in de praktijk (je aanbod is groter)
- (H)erkennen van eigen triggers en daar mee weten om te gaan
- Vertrouwen in begeleiding van kinderen met verlies
Wil je eerst een persoonlijk routegesprek?
Mail dan naar info@janetschmidt.nl dan neem ik contact met je op!